לחם אנרכיסטי

אלתור על הציטוט של מהטמה גנדי: "יש אנשים בעולם שרעבים עד כדי כך, שאלוהים אינו יכול להופיע בפניהם אלא בצורה של כיכר לחם".

אוהבים? תרמו להכל שקרים

Flattr this
איך היית רוצה להגיב

להגיב

*