לאיזה מהמשטרים הבאים ישראל העניקה או אישרה סיוע צבאי?

* בין הפותרים נכונה תוגרל פצצה

אוהבים? תרמו להכל שקרים

Flattr this
איך היית רוצה להגיב

להגיב

*