בוז לכחולי המדים: סקר חדש מצא כי לרוב אזרחי ישראל אין אמון במשטרה

יחסי הציבור הישראלי והמשטרה במשבר: סקר חדש שנערך עבור עמותת יוזמות קרן אברהם מצא כי לראשונה לרוב אזרחי ישראל אין אמון בכחולי המדים.

על פי הסקר, 54% מהיהודים בישראל הם חסרי אמון בארגון שאמור לשמור על ביטחונם האישי, ובקרב האוכלוסייה הערבית שיעור חוסר האמון גבוה אפילו יותר ומגיע ל-59%.

תוצאות הסקר מצביעות על הידרדרות חדה באמון הציבור במשטרה בשנים האחרונות. בסקר דומה שנערך עבור קרן אברהם בשנת 2014 נמצא כי רק 25% מהנשאלים היהודים הביעו חוסר אמון במשטרה, לצד 41% בקרב הערבים.

הסקר החדש מצא עוד כי הן החברה היהודית והן החברה הערבית אינן מרוצת מפעילות המשטרה ביישובי מגוריהם. הממוצע הארצי בחברה היהודית עומד על 53% שאינם מרוצים מפעילות המשטרה ביישובם, ואילו בחברה הערבית הממוצע גבוה יותר ועומד על 61%.

אוהבים? תרמו להכל שקרים

Flattr this
איך היית רוצה להגיב

להגיב

*