הפילו, הפילו

עד שנת 1977 חלה בישראל פקודת החוק הפלילי מתקופת המנדט הבריטי, שהגדירה בתור עבירה על החוק כל מעשה המכוון להביא אישה לביצוע הפלה או אספקת ציוד לשם כך. עם זאת, בתי החולים בארץ ביצעו באותם ימים הפלות בנימוקים רפואיים.

"הפילו, הפילו", שיר מתוך התוכנית "ניקוי ראש" מאותם ימים.

אוהבים? תרמו להכל שקרים

Flattr this
איך היית רוצה להגיב

להגיב

*