מדריך סאטמר למבקר בארץ: "לא לנסוע לשטחים; לא לשלם מע"מ ולא להודות לשוטרים"

לקראת ביקורו בארץ של הרב אהרן טייטלבוים, מנהיג חסידות סאטמר שמתנגדת לציונות ולא מכירה במדינת ישראל, פרסמו מוסדות החסידות מדריך שמטרתו לסייע למאות החסידים שהתלוו לרב בשהותו בארץ להימנע ממעשים שמהווים הכרה במדינה.   

במדריך, ששמו "קיצור הוראות למעשה לנוסעים לארץ הקודש" וכולל שמונה פרקים, נאסר על החסידים לבקר בשטחים שנכבשו במלחמת ששת הימים ("ששת ימי אפלה", כלשון המדריך), כיוון שיש בכך הנאה ממעשי עבירה.

כמו כן, נאסר על החסידים להתייחס בכבוד אל אנשי כוחות הבטחון הישראלים – ובכלל זה שוטרים – משום שמוסדות המדינה הציונית אינם פועלים למעשה לטובת האזרחים אלא כדי להיראות בעולם כמדינה מתוקנת. "אין המטרה שלהם רק מה שיכול להרבות חיזוק להעברה על הדת ולהגדיל מדינתם בשביל להשתלט יותר על ישראל", נאמר במדריך.  

לחסידים גם הומלץ להימנע מרכישות בחנויות שמשלמות מסים מפני שהכסף יזרום לקופת המדינה וכך יוצא שהם יתרמו לחיזוק כלכלת ישראל. "יש לקנות מחנות כזו שאין צורך לתת מס, ואם לא נמצא אלא בחנויות כאלו שנותנים מס, יתבונן היטב אם הוא הכרח לקנותו עתה. אם לא, יוכל להניחו לקנות כשיחזור לביתו בחו"ל", נכתב במדריך.

סעיף נוסף במדריך ממליץ לחסידים כיצד לענות לשאלות שוטרי הגבולות באופן שלא יישמע כהכרה בקיום המדינה. "כשעובר הגבול ושואלים הממונים שאלות שנוגעות לקיום המדינה, כגון אם יש לו חשק לדור פה בין יהודים או אם הוא שבע רצון לבוא למקום, צריך להיזהר מאוד בתשובתו שלא לומר דבר שנראה כמסכים ויש לו קורת רוח מדבר זה שיש ליהודים מלוכה קודם ביאת משיח", נכתב במדריך.

עיקרו של המדריך מוקדש לעקרונות החסידות ולתזכורת לחסידים על איסור להכיר בקיום מדינת ישראל או לשגות ולחשוב כי המדינה הציונית תרמה משהו חיובי לעם היהודי. "הקמת המדינה היא נגד גזירת הגלות שגזר הקדוש ברוך על ישראל עד ביאת משיח", נכתב במדריך.

בעת ביקורו בארץ של הרבי מסאטמר, התייחס הרב גם לאינתיפאדה הפלסטינית ולגורמים לה.  "יעזור ה', צריך שמירה גדולה בארץ ישראל, כל יום. כלל ישראל בכל העולם מצטער כשמתרחש אסון בישראל. כלל ישראל מתפלל על שלום ירושלים ועל שלום בני ישראל בכלל. מאוד כואב לנו כשיש קורבנות. יחד עם זאת, נאמר ברור נגד ההתגרות באומות, ונגד ההתנחלות למיניהם, שגורם צרות ושנאה לבני ישראל לא רק כאן, אלא בכל העולם", אמר הרב.

אוהבים? תרמו להכל שקרים

Flattr this
איך היית רוצה להגיב

להגיב

*