פסטיבל הפנזינים השישי

הזמנה לפסטיבל הפנזינים 666 בחילות 2015, אשר יתקיים בתחנה המרכזית החדשה של תל אביב, ב-17 במרץ 2015 החל משעה 14:05.

אוהבים? תרמו להכל שקרים

Flattr this
איך היית רוצה להגיב

להגיב

*