הגבורה כתרופת-נגד לרוע

פיליפ זימברדו יודע באיזו קלות אנשים נחמדים נעשים רעים. ניסוי הכלא של סטנפורד שערך הפסיכולוג החברתי האמריקאי בשנת 1971 הוכיח, כמו ניסוי מילגרם לפניו, כי אנשים נורמליים לחלוטין מסוגלים לבצע מעשים אכזריים ביותר אם ניתנים להם הכוח והסמכות לעשות כן.

במסגרת הניסוי הוקם "כלא" במרתפים של בניין המחלקה לפסיכולוגיה של אוניברסיטת סטנפורד ו-24 סטודנטים שהתנדבו להשתתף בניסוי חולקו לסוהרים ולאסירים. הניסוי, שהיה אמור להימשך שבועיים, הופסק לאחר שישה ימים בלבד לאחר שמי שנבחרו לתפקיד הסוהרים התעללו בצורה קשה באלו שנבחרו לשמש כאסירים.

בהרצאה הבאה זימברדו מדבר על כוחם של מוסדות בקביעת התנהגותם של בני אדם, אך גם על הגבורה האישית כתרופת-נגד לבנאליות של רוע.

אוהבים? תרמו להכל שקרים

Flattr this
איך היית רוצה להגיב

להגיב

*