A71

אני יפואי ויש לי חלום

אני יפואי ויש לי חלום, הקבוצה שרוצה להחזיר ליפואים את התקווה ואת הזכות להגשים חלומות. כנסו לקבוצה בפייסבוק.

אוהבים? תרמו להכל שקרים

Flattr this
איך היית רוצה להגיב

להגיב

*