MIT מציע פרס של רבע מיליון דולר למי שיבצע מעשה אי-ציות

מעבדת המדיה של המכון הטכנולוגי של מסצ'וסטס (MIT) בארה"ב מציעה פרס בסך 250,000 דולרים לאדם או קבוצה שביצעו מעשה אי-ציות מטעמי מצפון.

מטרת הפרס היא לתת במה למעשי אי-ציות במגוון תחומים כמו מחקר מדעי, אמנות, זכויות אזרח, תרבות, חופש ביטוי, פוליטיקה וזכויות אדם, ולהגביר את המודעות ולעודד אי-ציות ברחבי העולם.

הפרס יוענק לאדם חי או קבוצה שמעורבים בפעילות אי-ציות יוצאת דופן שהשפיעה באופן חיובי על החברה, ואשר עומדת במספר עקרונות מפתח, בהם אי-אלימות, יצירתיות, אומץ ונטילת אחריות על המעשים.

"זוכי הפרס חייבים להיות אנשים שלקחו סיכון אישי כדי להביא שינוי חיובי לחברה", אמר מנהל מעבדת המדיה של MIT. "שינוי העולם לא קורה בזכות אנשים שעושים את מה שאומרים להם, אלא בזכות אלו שמערערים על סמכות".

המועד האחרון להגשת מועמדות לפרס הוא האחד במאי 2017.

אוהבים? תרמו להכל שקרים

Flattr this
עוד באותו עניין...
איך היית רוצה להגיב

להגיב

*