מוזמנים להדלקת נרות חנוכה בנוסח אנרכיסטי

אנרכיסטים נהנות

אנרכיסטים נהנות

אוהבים? תרמו להכל שקרים

Flattr this
איך היית רוצה להגיב

להגיב

*