שינוי מבפנים של קפיטליזם

אוהבים? תרמו להכל שקרים

Flattr this
איך היית רוצה להגיב

להגיב

*