כי פה זה המולדת

מקור לא ידוע.

אוהבים? תרמו להכל שקרים

Flattr this
איך היית רוצה להגיב

להגיב

*