"יוסוף" או "טרומפלדור"? הוויכוח האם פלוצים שקטים מסריחים יותר מפלוצים רועשים הוכרע

מאז ראשית ימיו של ענף המחקר הוותיק של סיווג פלוצים, מלווה אותו ויכוח בין שתי אסכולות מרכזיות: הראשונה גורסת כי נפיחה שקטה (להלן "יוסוף") תמיד מסריחה יותר, ואילו השנייה מצדדת בעמדה לפיה נאד קולני ומתגלגל (להלן "טרומפלדור") הוא שיהיה המסריח ביותר.

אלא שכעת טוענים מדענים כי מצאו ראיות חותכות שיכריעו אחת ולתמיד את הוויכוח העתיק. סרטון של ערוץ ASAP Science.

אוהבים? תרמו להכל שקרים

Flattr this
איך היית רוצה להגיב

להגיב

*