מלחמת אזרחים עכשיו

"בהיסטוריה של עמים גדולים, גדולים לא בכמות אלא ברמתם, מלחמות אזרחים היו מהרגעים הגדולים והנשגבים ביותר בהיסטוריה שלהם. תשאלו כל ילד אמריקאי, מיהו האדם הגדול ביותר בהיסטוריה הפוליטית של ארה"ב – הוא יאמר לכם אברהם לינקולן, הנשיא של מלחמת האזרחים, לא של 'האחדות הלאומית'.

כנגד כנופיות הבנדיטים השולטות כיום ברחובותינו, מדוע אין לנו כוח להעמיד פלוגות של אנשים אשר פשוט ישברו להם את העצמות? ואם תאמרו זו קריאה למלחמת אזרחים – אני אומר כן. ומי שנרתע מפני הדבר הזה, אל יתהדר בנוצות של מי שלוחם נגד סכנת הפשיזם במדינת ישראל".

מה זה משנה אם נלחמים נגד בן עם אחר או בן עמך?

"אני אינני מבין, ממש אינני מבין, מדוע מלחמה מותרת רק עם בני עמים שונים, ולא בין בני אדם בני אותו עם, אם קיים ביניהם אותו ניגוד תהומי שאחד רואה בערך מסוים דבר שלמענו יש להקריב את החיים או ליטול את החיים, ואז הוא מוכרח ללחום נגד אדם אחר ששולל את הדבר הזה, ורוצה באמת לגזול את אותו הדבר שלמענו הוא חושב שכדאי לחיות. מה זה משנה אם השני הזה הוא בן עם אחר או בן עמי? אלא אם כן אני אומר שהעם זהו הערך העליון מעבר לכל הערכים, וזו מהות התפיסה הפשיסטית".

אוהבים? תרמו להכל שקרים

Flattr this
איך היית רוצה להגיב

להגיב

*