למה בריטניה הצטרפה לאיחוד האירופי מלכתחילה?

"שירות המדינה בבריטניה היה מאוחד בדעתו שיש לוודא כי האיחוד האירופי ייכשל. זו הסיבה שהצטרפנו". הסבר תמציתי מפיו של סר המפרי מסדרת הטלוויזיה "כן, אדוני השר".